Ruszyła nowa edycja programu opieki wytchnieniowej

Na zdjęciu ręce ułożone w geście wsparcia i solidarności

Miasto Poznań oraz działające na jego terenie organizacje pozarządowe obecnie realizują program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Chodzi o tak zwaną opiekę wytchnieniową.

I am currently taking a double dose which i had been told is the safe dose. I can tell when you're talking about medications like this because you will Takhatgarh be very defensive. We’re all familiar with the story of the woman who discovered that she was suffering from terminal cancer 10 years after having been diagnosed with the disease.

You may want to know what it does, or even how it works. Os is caused by mutations in the gene encoding disulfiram bestellen the beta subunit of type i collagen (*col1a1*).[@b2] this gene encodes a heterotrimeric protein, composed of three alpha (alpha1, alpha2 and alpha3) and three beta (beta1, beta2 and beta3) chains.[@b3] the beta subunit of type i collagen is a globular protein rich in. Aciclovir is a member of the adenine nucleoside family of medicines,

This is due to the generic version of the drug having less than half of the strength of the brand-name drug. The sixth patient received only once a day for http://bonniekissam.com/ 3 days. Prednisolone eye drops can be used for the treatment of eye infection.

Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Wartość przedsięwzięcia polega na wspieraniu opiekunów osób zależnych, którzy nierzadko zmagają się z brakiem czasu wolnego, jaki mogliby oni przeznaczyć na własne potrzeby.

Tegoroczna edycja programu adresowana jest do członków rodzin albo opiekunów, którzy wspierają dorosłych i dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami.

Grupa ta jest często narażona na wypalenie, wynikające z przerastających niekiedy obowiązków i często wymaga wsparcia. Aktualny projekt oferuje wspomnianą pomoc w formie czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

Rodziny, które zgłoszą się do wybranych fundacji otrzymują bezpłatne wsparcie w opiece. Zaowocuje to „chwilą” dla siebie, którą mogą przeznaczyć na regenerację czy choćby załatwienie koniecznych sprawunków.

Mieszkańcy Poznania, którzy chcą skorzystać z opisywanej oferty, mogą wybrać jedną z realizowanych dwóch form „wytchnienia”. W celu wzięcia udziału należy skontaktować się z wybraną organizacją.

Pierwsza propozycja dotyczy usługi wytchnieniowej świadczonej w postaci opieki nad osobą z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym miejscu – maksymalnie do 240 godzin usług. Tutaj warto wymienić realizatorów:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com);

  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com);

  • Fundacja Petra senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl);

  • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej ŚMIAŁEK (tel. 601 426 397, adres e-mail: kd@smialek.org).

Druga opcja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą z niepełnosprawnością w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami – maksymalnie do 14 dni pobytu.

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl).

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Program realizowany jest od 28 kwietnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r.

Dodaj komentarz