Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Grafika towarzysząca Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

W miniony wtorek, 16 lutego 2021 roku rząd uchwalił Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Realizacja zadań ujętych w Strategii ma za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie społeczne i zawodowe oraz pełny udział we wszystkich jego obszarach. Dokument ten zawiera także działania, związane ściśle z Programem Dostępność Plus.

Głównym celem Strategii jest wdrożenie w naszym kraju postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Prace nad propozycjami konkretnych rozwiązań poprzedzono diagnozą faktycznej sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Oparto ją na ogólnodostępnych danych statystycznych oraz raportach i opracowaniach dotyczących tej tematyki. Na ich podstawie powstał spis zadań strategicznych, które następnie pogrupowano i podzielono na następujące obszary priorytetowe:

I. Niezależne życie

II. Dostępność

III. Edukacja

IV. Praca

V. Warunki życia i ochrona socjalna

VI. Zdrowie

VII. Budowanie świadomości

VIII. Koordynacja

Ilość funduszy przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów w ramach Strategii, co roku będzie ustalała Rada Ministrów podczas prac nad ustawą budżetową. Do realizacji zadań zawartych w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będą wykorzystywane również pieniądze z Unii Europejskiej.

Za koordynację prac związanych wdrażaniem działań zawartych w Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz