Silniejsze i bezpieczniejsze

Logo Fundacji Autonomia

W czwartek, 3 grudnia 2020 r. o godz. 19.30 na platformie Zoom rozpocznie się panel dyskusyjny zatytułowany „Silniejsze i bezpieczniejsze – Jak ludzie, organizacje i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami?”

 

W ramach 29. światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć i obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, krakowska Fundacja Autonomia współdziałając wraz ze swymi krajowymi Partnerkami i Ambasadorkami europejskiego projektu „Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” zaprasza  na panel ekspercki dotyczący przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Spotkanie będzie dotyczyło także empowermentu/upełnomocnienieniu jako strategii zapobiegania i przeciwdziałania przemocy.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na Polski Język Migowy. Zostanie również przeprowadzona transkrypcja na żywo.

Zapisy przyjmowane są do jutra, to jest dnia 2 grudnia do godziny 15.00. Link do formularza rejestracyjnego znajduje się tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.