Społecznie aktywni

Poznańska Fundacja Jeden Uniwersytet wraz z Fundacją Akme zapraszają do udziału w projekcie „Społecznie aktywni”.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie mogą wziąć udział również osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby po kryzysach psychicznych.  Beneficjenci projektu muszą zamieszkiwać na terenie województwa wielkopolskiego.

Formy pomocy oferowane w ramach projektu:

  • spotkania z doradcą zawodowym
  • wsparcie psychologiczne
  • kurs Umiejętności Społecznych
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe.

Zgłoszenia:

– Biuro Fundacji Jeden Uniwersytet

  1. Ratajczaka 44

61-728 Poznań

e-mail: biuro@1uniwersytet.pl

tel. 697 007 059

– Biuro Fundacji Akme

  1. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań

e-mail: biuro@fundacja-akme.pl

tel. 601 971 090.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz