Przejdź do treści

Aktywni w poszukiwaniu pracy z fundacją Aktywizacja

Logo Fundacji Aktywizacja

FUNDACJA AKTYWIZACJA jest liderem wśród organizacji pozarządowych z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja prowadzi działania w siedmiu oddziałach i sześciu filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie Polski.

W Fundacji Aktywizacja prowadzone są projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w powrocie na rynek pracy. Są to projekty: Postaw na Pracę i Aktywny Start – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz projekt Work for All – współfinansowany ze środków unijnych.

Do projektu Work for All mogą przystąpić następujące osoby:

– powyżej 18 roku życia;

– nie uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej;

– nie korzystające z Zakładu Aktywności Zawodowej.

– niepełnosprawne bierne zawodowo;

– niepełnosprawne aktywne zawodowo;

– osoby bierne zawodowo z powodu choroby (udokumentowana niezdolność do pracy przez okres minimum 182 dni przez ostatnie 2 lata).

Do projektów Postaw na Pracę i Aktywny Start mogą przystąpić :

-Osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności poza 01-U

 • będące w wieku 18-64 lata,
 • niepracujące i niemające podpisanej żadnej umowy,
 • osoby mogą być na rencie, ale nie na emeryturze – wiek aktywności zawodowej
 • nie mogą uczestniczyć w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej, ani w innych projektach aktywizacyjnych realizowanych przez PFRON

Wsparcie w projektach:

 • Wsparcie indywidualne specjalistów: Doradca Zawodowy, Psycholog, Prawnik, Trener Pracy, Job Crafter,
 • Warsztaty Umiejętności Zawodowej/Społecznej: zajęcia grupowe mające na celu nabycie umiejętności społecznychoraz poruszania się na rynku pracy
 • Szkolenie Zarządzanie Finansami –uczy ono, jak zarządzać własnym budżetem domowym
 • Szkolenie IT, aktywne metody poszukiwania pracy, VideoCV – osoby mają szkolenie z pracownikiem z Centrali on-line, potem razem z Job Crafterem lub w Centrali z pracownikami tworzone jest VideoCV
 • Szkolenia E-learningowe – szkolenie dla uczestników mało mobilnych, którzy chcą nabyć umiejętności cyfrowe i korzystają ze sprzętu komputerowego z domu.
 • Praktyki – odbywają się zazwyczaj przez 2 tygodnie po 7 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.
 • Staże – odbywają się przez 3 miesiące po 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Uczestnikom projektów oferowane są stabilne warunki zatrudnienia, możliwość doskonalenia zawodowego oraz bogaty pakiet programów rozwojowych.

Kontakt z fundacją: poznan@aktywizacja.org.pl

tel. 789 204 182, 506 942 013

 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz