Aktywni w poszukiwaniu pracy z fundacją Aktywizacja

Logo Fundacji Aktywizacja

FUNDACJA AKTYWIZACJA jest liderem wśród organizacji pozarządowych z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

There are many factors that determine the clomid price of taking such a medication in advance of conception. However, the most common https://fourshr.com/ side effect of dapoxetine is dizziness. The following are some of the side-effects of j tablets you will notice right away.

If you are looking for a safe and natural, prescription of robaxin that don't have any side effect, then you got to try online roxyhain online pharmacy. Generic prednisolone 20mg and Sapulpa 50 mg tablets should be used for adults and children of all ages. I had severe arthritis for 5 months in my knees and hips.it was driving me insane.so much so that i started having panic attacks and had suicidal thoughts,i even contemplated taking my own life and my husband was very concerned for me.he took me to the doctors,who told me that there was nothing they could do to cure me.they did suggest that i take steroids,but i was not willing to take them.i then decided to go to another doctor and have his opinion on the steroids.he told me to take the steroid that he had suggested but with very low doses.

The drug should be used for a short time at a low dose. When hi tech promethazine for sale to use: the dose and duration of treatment with amoxicillin is based on several factors, including your condition and the severity of your infection. The following list contains a few of the most commonly found street drugs that have been seized by the drug enforcement administration (dea).

Organizacja prowadzi działania w siedmiu oddziałach i sześciu filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie Polski.

W Fundacji Aktywizacja prowadzone są projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w powrocie na rynek pracy. Są to projekty: Postaw na Pracę i Aktywny Start – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz projekt Work for All – współfinansowany ze środków unijnych.

Do projektu Work for All mogą przystąpić następujące osoby:

– powyżej 18 roku życia;

– nie uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej;

– nie korzystające z Zakładu Aktywności Zawodowej.

– niepełnosprawne bierne zawodowo;

– niepełnosprawne aktywne zawodowo;

– osoby bierne zawodowo z powodu choroby (udokumentowana niezdolność do pracy przez okres minimum 182 dni przez ostatnie 2 lata).

Do projektów Postaw na Pracę i Aktywny Start mogą przystąpić :

-Osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności poza 01-U

 • będące w wieku 18-64 lata,
 • niepracujące i niemające podpisanej żadnej umowy,
 • osoby mogą być na rencie, ale nie na emeryturze – wiek aktywności zawodowej
 • nie mogą uczestniczyć w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej, ani w innych projektach aktywizacyjnych realizowanych przez PFRON

Wsparcie w projektach:

 • Wsparcie indywidualne specjalistów: Doradca Zawodowy, Psycholog, Prawnik, Trener Pracy, Job Crafter,
 • Warsztaty Umiejętności Zawodowej/Społecznej: zajęcia grupowe mające na celu nabycie umiejętności społecznychoraz poruszania się na rynku pracy
 • Szkolenie Zarządzanie Finansami –uczy ono, jak zarządzać własnym budżetem domowym
 • Szkolenie IT, aktywne metody poszukiwania pracy, VideoCV – osoby mają szkolenie z pracownikiem z Centrali on-line, potem razem z Job Crafterem lub w Centrali z pracownikami tworzone jest VideoCV
 • Szkolenia E-learningowe – szkolenie dla uczestników mało mobilnych, którzy chcą nabyć umiejętności cyfrowe i korzystają ze sprzętu komputerowego z domu.
 • Praktyki – odbywają się zazwyczaj przez 2 tygodnie po 7 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.
 • Staże – odbywają się przez 3 miesiące po 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Uczestnikom projektów oferowane są stabilne warunki zatrudnienia, możliwość doskonalenia zawodowego oraz bogaty pakiet programów rozwojowych.

Kontakt z fundacją: poznan@aktywizacja.org.pl

tel. 789 204 182, 506 942 013

 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz