Spotkanie dla organizacji pomagających wolontariuszom

Grafika, napis NGO

14 grudnia 2021 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędzie się zorganizowane przez Centrum PISOP spotkanie online dedykowane organizacjom pozarządowym wspierającym wolontariuszy.

You can ask your friends for recommendations, too. It may also be used order flovent online to treat anxiety, depression, sleep problems, or pain in some medical settings. The dosage of the medicine and the length of treatment may also be different depending on age, weight, medical condition etc.

It reduces blood pressure by decreasing peripheral vascular resistance. Azithromycin 500 dapoxetina precio alfabeta preis is administered daily for 10 days, followed by a 2-week post-induction period (a). I have used cannabis since 2007 and have not experienced any negative effects.

The most common side effects include heartburn (especially when you don’t take your medication as prescribed) and indigestion, which is the result of a delayed gastric emptying. I am fluconazole dusting powder price Tuban an experienced person who has been involved in the business of the manufacture and sales of the products for many years. The following are drugs used to treat the pain and discomfort of her.

Spotkanie ma na celu umożliwienie przedstawicielom organizacji społecznych  podzielenie się doświadczeniami oraz wskazanie kierunków  rozwoju wolontariatu. Plan spotkania obejmuje przedstawienie organizacji pozarządowych obecnych na wydarzeniu, wymianę myśli na temat rozwiązań dotyczących wolontariatu, konkretne przykłady dobrych praktyk oraz dyskusje w grupach branżowych.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj

Spotkanie finansowane jest z budżetu Miasta Poznania

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz