Spotkanie dla organizacji pomagających wolontariuszom

Grafika, napis NGO

14 grudnia 2021 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędzie się zorganizowane przez Centrum PISOP spotkanie online dedykowane organizacjom pozarządowym wspierającym wolontariuszy.

Spotkanie ma na celu umożliwienie przedstawicielom organizacji społecznych  podzielenie się doświadczeniami oraz wskazanie kierunków  rozwoju wolontariatu. Plan spotkania obejmuje przedstawienie organizacji pozarządowych obecnych na wydarzeniu, wymianę myśli na temat rozwiązań dotyczących wolontariatu, konkretne przykłady dobrych praktyk oraz dyskusje w grupach branżowych.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj

Spotkanie finansowane jest z budżetu Miasta Poznania

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz