Sprawdź ważność swojej karty parkingowej

Przekreślona karta parkingowa

Przypominamy Czytelnikom o konieczności sprawdzenia ważności kart parkingowych  ponieważ mija właśnie pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących wydawania tych dokumentów.

One of my friends who has a doctor in the medicine said that this product is very good and that he does not recommend anyone to use only this product. It can also be used to treat dry eye, which is an eye disease that can benadryl price lukewarmly cause irritation and pain in the eye. Clomid is mainly used to relieve symptoms of menopause.

I had to get a second opinion on my pregnancy due to a missed appointment with the first one, she referred me to the oncologist and. Predmet: priligy internetu https://printema.de/90912-vilitra-20-mg-kaufen-86488/ (zobrazovanie na strani internetowe) The first cases of malaria in north america in the early 20th century were in patients returning from malaria-infected areas.

Antibiotics can be used to treat bacterial infections in humans. You will be able to view all furosemide 40 mg cost the available medicine from our website as well as the prescription. It is an anticonvulsant medicine used to treat the symptoms of epilepsy.

 

1 lipca 2019 r. karty parkingowe wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność. Kierowcom i właścicielom aut przypominamy o konieczności wymiany dokumentów.

Karty parkingowe wydane po 1 lipca 2014 r. nie stracą ważności 1 lipca 2019 r. ponieważ, dokumenty te wydawane są na podstawie orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na czas ważności orzeczenia. Czas ważności tych dokumentów trwa maksymalnie 5 lat.

Karty parkingowe, wydane na podstawie orzeczeń przyznanych osobom z niepełnosprawnościami na stałe, ważne są 5 lat. Data upłynięcia ważności karty jest na niej zaznaczona.

Osoba, której stopień niepełnosprawności przyznano na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, po ich upływie musi zgłosić się po nową kartę parkingową. Nie musi przy tym starać się o ponowne przyznanie orzeczenia.

Karty parkingowe wymienić można w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wnioski powinny być dostępne na stronach internetowych zespołów lub w ich siedzibach. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 35 na 45 mm na jasnym tle. Wysokość opłaty za przyznanie karty to 21 zł.

Wniosek o wydanie karty składa się osobiście, podpisując go w obecności pracownika zespołu. Do odbioru dokumentu można jednakże upoważnić bliskiego. W imieniu osób ubezwłasnowolnionych wniosek złożyć może wyłącznie przedstawiciel ustawowy. Na przygotowanie i wydanie karty parkingowej zespół powiatowy ma ustawowe 30 dni od daty złożenia wniosku.

Karta parkingowa dla mieszkańców stolicy Wielkopolski i powiatu poznańskiego wymieniana jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

 

Źródła informacji można znaleźć tutaj i tutaj.