Przejdź do treści

Sprawdź ważność swojej karty parkingowej

Przekreślona karta parkingowa

Przypominamy Czytelnikom o konieczności sprawdzenia ważności kart parkingowych  ponieważ mija właśnie pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących wydawania tych dokumentów.

 

1 lipca 2019 r. karty parkingowe wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność. Kierowcom i właścicielom aut przypominamy o konieczności wymiany dokumentów.

Karty parkingowe wydane po 1 lipca 2014 r. nie stracą ważności 1 lipca 2019 r. ponieważ, dokumenty te wydawane są na podstawie orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na czas ważności orzeczenia. Czas ważności tych dokumentów trwa maksymalnie 5 lat.

Karty parkingowe, wydane na podstawie orzeczeń przyznanych osobom z niepełnosprawnościami na stałe, ważne są 5 lat. Data upłynięcia ważności karty jest na niej zaznaczona.

Osoba, której stopień niepełnosprawności przyznano na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, po ich upływie musi zgłosić się po nową kartę parkingową. Nie musi przy tym starać się o ponowne przyznanie orzeczenia.

Karty parkingowe wymienić można w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wnioski powinny być dostępne na stronach internetowych zespołów lub w ich siedzibach. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 35 na 45 mm na jasnym tle. Wysokość opłaty za przyznanie karty to 21 zł.

Wniosek o wydanie karty składa się osobiście, podpisując go w obecności pracownika zespołu. Do odbioru dokumentu można jednakże upoważnić bliskiego. W imieniu osób ubezwłasnowolnionych wniosek złożyć może wyłącznie przedstawiciel ustawowy. Na przygotowanie i wydanie karty parkingowej zespół powiatowy ma ustawowe 30 dni od daty złożenia wniosku.

Karta parkingowa dla mieszkańców stolicy Wielkopolski i powiatu poznańskiego wymieniana jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

 

Źródła informacji można znaleźć tutaj i tutaj.