Przejdź do treści

Roczny Program Współpracy – warsztaty dla NGO

Ciemnoniebieski napis Poznań, po prawej jasnoniebieska gwiazdka

Miasto Poznań zachęca przedstawicieli organizacji 3 sektora do przybycia na lipcowe spotkania dotyczące planowania Rocznego Programu Współpracy.

Wydarzenia te będą miały charakter warsztatowy. Zebrane podczas nich wnioski zostaną uwzględnione przy tworzeniu nowej polityki Miasta Poznania w kwestii planowania współpracy z NGO.

Roczny Program Współpracy ma charakter dokumentu programowego. Określa on zasady polityki realizowanej przez Miasto Poznań wobec organizacji 3 sektora. Znajdujące się w nim cele, zadania i priorytety będą podstawą ogłaszania wszystkich konkursów, w których Miasto zleca zdania Organizacjom Pozarządowym. Dlatego też ich obecność na spotkaniach, które poprowadzi Ewa Gałka jest bardzo ważna. 

Harmonogram spotkań:

11 lipca 2019 roku w godzinach 16:00-19:00,  Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Inkubatorze Aktywności Społecznej WRK, ul. Bukowska 27/29.

18 lipca 2019 roku w godzinach 10:00-13:00, Ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej, ul. Św. Marcin 57.

 Zgłoszenia, wraz ze wskazaniem terminu należy przesyłać na adres: ngo@um.poznan.pl .  Można zapisać się również dzwoniąc pod numer telefonu: 61 878 5730. Organizator prosi o podanie imienia, nazwiska oraz nazwy reprezentowanej organizacji.

Warsztaty stanowią część projektu „Heathy Boost” („Zdrowe Wzmocnienie”) współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.