Świadczenie wyrównawcze dla emerytów EWK

Na zdjęciu dwoje emerytów

Od stycznia 2022 roku osoby, którym przysługuje niska emerytura EWK będą miały możliwość otrzymania świadczenia podwyższającego ich emerytury do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Nazywa się to świadczeniem wyrównawczym i otrzymają je Ci zainteresowani, którzy wypełnią i złożą stosowny wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty, które znajdą się w ZUS do 28 lutego będą rozpatrzone do 31 marca.

W razie złożenia wniosku w terminie, świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 stycznia 2022 r. i jest wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wspólnie ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

Dodaj komentarz