Szybsze szczepienie osób niepełnosprawnych niemożliwe

Rząd nie zgodził się na szybsze szczepienia osób niepełnosprawnych! Minister Michał Dworczyk mówiąc: „nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwa Zdrowia”, przekreślił szanse niepełnosprawnych na wcześniejsze szczepienia.

Szybsze szczepienia miałyby przyczynić się do między innymi większego bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, którymi często poruszają się osoby niepełnosprawne ze względu na brak możliwości prowadzenia innych pojazdów.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz