Przejdź do treści

Twoje orzeczenie traci ważność? Zajrzyj do Ustawy antycovidowej

Na zdjęciu książka, okulary oraz symbole paragrafu i znaku zapytania

16 maja zniesiono stan epidemii i wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Pomimo podjętych przez nasz rząd kroków, orzeczenia o niepełnosprawności wciąż przedłuża się według reguł prawnych, które wytyczała tak zwana „Ustawa antycovidowa”.

Od czasu zaistnienia opisanych powyżej zmian, mniej więcej od dwóch tygodni w środowisku osób z niepełnosprawnościami zaczęły pojawiać się pytania i liczne rozterki. Związane one były z wątpliwościami odnośnie przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności.

Należy zatem podkreślić, iż zgodnie z tym, co czytamy w Ustawie,stan zagrożenia epidemicznego nic nie zmienia w kwestii orzeczeń.

Jak bowiem możemy wywnioskować z zapisu:

„Orzeczenia, których ważność upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także orzeczenia, których ważność upłynęła już po wejściu w życie Ustawy, będą ważne do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”.

Obecnie nie ma jeszcze oficjalnych informacji, czy i kiedy odwołany będzie stan zagrożenia epidemicznego.

Dodaj komentarz