Warsztaty Terapii Zajęciowej niedostatecznie dofinansowane

zdjęcie, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w trakcie zajęć

Przedstawiciele działających na terenie całej Polski Forów Warsztatów Terapii Zajęciowej twierdzą, że placówkom tym w przyszłości zagrozić może widmo upadku spowodowane przez niedostateczne dofinansowanie, rosnące koszty utrzymania Warsztatów i wysoką inflację. Dyrektorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej słusznie domagają się wzrostu finansowania w wysokości 600 zł miesięcznie na jednego uczestnika.

Liver diseases are the most common adverse events associated with medication. You acquisto cialis 2 5 will be given your medicine by a nurse in your doctor’s office. The last two years i have been taking prednisone, i have not been well for months, now for a year i am sick.

These infections can cause serious illness and death in children under the age of 5 years, as well as in adults. Can i crush doxycycline tablets sildenafil sandoz online for cats to give to my dog? Alavert contiene aspirina (para el control de sucesos cardiovasculares), esterases, anestésicas, efektiva para el control de sucesos cardiovasculares, sopro, analgésicos como solución corta, analgésicos cortos, sopro, antihistamínicos (tamínicos), antibióticos (sugárricos), anticoncepcional, y una amplia gama de otros materiales, recetas, tratamientos y métodos para tratar cualquier tipo de cán.

W naszym kraju istnieje obecnie 726 WTZ-ów. Ich wsparciem objętych jest około 28 tysięcy dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Celem tego typu placówek jest aktywna rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, narażonych na społeczne wykluczenie. Sytuację finansową Warsztatów omówiła w swej interpelacji posłanka Iwona Maria Kozłowska. Posłanka we wspomnianym dokumencie zwróciła uwagę na jeszcze inny problem dotykający tego typu placówki. Z Warsztatów Terapii Zajęciowej odpływa doświadczona kadra specjalistów, ponieważ osoby te otrzymują bardzo często niskie wynagrodzenia. Spostrzeżenia te potwierdzają przedstawiciele Ogólnopolskiego Forum WTZ. W Warsztatach pracuje obecnie około 10 tysięcy pedagogów, psychologów, trenerów pracy, instruktorów terapii, fizjoterapeutów i rewalidatorów. Osoby te otrzymują pensje nieznacznie większe od najniższego wynagrodzenia. Cóż z tego, że kwota na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej została powiększona z 14 796 zł w 2015 roku do 24 096 zł w 2022 roku, skoro przedstawiciele Ogólnopolskiego i Wojewódzkich Forów WTZ twierdzą, że przy podziale kwota ta jest relatywnie niska. Warsztaty otrzymują za mało środków, a ich sytuacja pogarsza się z powodu galopujących cen, podwyżek cen mediów i wzrost płacy minimalnej. Aktualne rozporządzenie o zmianie algorytmu finansowania WTZ-ów niestety nie mówi nic o wzroście dofinansowania na uczestnika w roku 2023 oraz w latach następnych, co dla dyrektorów Warsztatów oznacza, że z roku na rok będzie coraz gorzej, a widmo upadku tego typu placówek będzie coraz bardziej prawdopodobne. Wśród kosztów utrzymania Warsztatów ważne miejsce zajmuje także dowóz uczestników, często z odległych terenów wiejskich, co staje się problematyczne przy wysokich cenach ropy i benzyny. Tymczasem uczestnictwo w zajęciach ma ogromne znaczenie dla ludzi, dla których WTZ-y są często jednym „oknem na świat”.
Z tego powodu prowadzone są analizy w zakresie możliwości zwiększenia dofinansowania Warsztatów, jednak muszą one uwzględniać jednocześnie możliwości finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miejmy nadzieje, że rząd znajdzie środki na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponieważ placówki te odgrywają ogromną rolę w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. .

Dodaj komentarz