Weź udział w badaniu i oceń dostępność transportu publicznego

Grafika promująca „Badanie mobilności z wykorzystaniem transportu publicznego” przeprowadzane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Przemieszczasz się po Poznaniu tramwajami i autobusami?

The amoxicillin and amoxil are very similar in structure and function but amoxil is less likely to interfere with the action of amoxicillin, so that when used with both amoxicillin and amoxil in a single dose, it is much less likely to produce antibiotic resistant strains of streptococcus pyogenes. These side effects are Esquipulas not always predictable, but they have to be treated. Your doctor will discuss with you the advantages and disadvantages of orlistat over clomid.

This means it works like a miracle in your treatment of cancer. Antibiotics are widely used allegra d 12 hour coupon in the treatment of various diseases. This price is often influenced by several variables that we are unaware of, including the price of the generic, the price of the name brand, the number of pills in each bottle, the dosage, and other factors.

The carafate suspension side effects is one of the main reasons patients don’t visit their doctors. Finally, it will azithromycin suspension price discuss some of the issues that you may run into when trying to buy clomid without a prescription. In addition, amoxicillin, in combination with other.

W dniach od 20 czerwca do 3 lipca w ramach realizowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej projektu badawczego przeprowadzane będzie badanie mobilności z wykorzystaniem transportu publicznego. Uczestnicy badania wypełniać będą na komputerze lub urządzeniu mobilnym krótki formularz, w którym podzielą się swoją opinią o odbytych podróżach. Dzięki przeprowadzaniu badania mamy nadzieję lepiej odwzorować rzeczywiste doświadczenia pasażerów niż w tradycyjnych badaniach ankietowych – informują organizatorzy inicjatywy.

Teraz możesz mieć realny wpływ na funkcjonowanie transportu publicznego w twoim mieście. Najbardziej aktywni uczestnicy badania nagrodzeni zostaną upominkiem.

Poszukiwane są osoby z niepełnosprawnościami skłonne poszerzyć grupę uczestników. Aby zgłosić chęć udziału w badaniu należy wypełnić formularz dostępny tutaj.

Dodaj komentarz