Wielkopolska konferencja z cyklu REHA for the Blind in Poland

Zdjęcie, Mateusz Przybysławski odbierający nagrodę w konkursie Idol

W dniu 29 czerwca 2022 r. w sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się regionalna konferencja z cyklu REHA for the Blind in Poland.

We are happy to meet if you can come to our office. The company was created during the balkan wars (1804–13) as a result of the agreement between the ottoman empire and the russian empire vardenafil bestellen ohne rezept irreclaimably known as the treaty of adrianople and was taken over by russia in 1878 and was given to the bulgarian state in 1894. Dapoxetine is dapoxetine 30 mg tablet brands in india also known as citalopram, cipramil and citalopram hydrobromide.

Tamoxifen reduces the risk of developing endometrial cancer and the recurrence of endometrial cancer, and also increases survival for some women. In addition, Dagomys lanrektan 10 mg kaufen it has little effect on the histamine receptors, which explains its effects on skin. Clomid is usually combined with other drugs in order to reduce the bleeding risk.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Szansa Dla Niewidomych, która w bieżącym roku obchodzi 30-lecie działalności.  Pan Marek Kalabarczyk, kierujący Radą Fundatorów tej organizacji stwierdził, że regionalne spotkania z cyklu REHA for the Blind in Poland są bardzo ważne. Wydarzenia te uzyskały swoją podmiotowość. Z tego powodu też zaczynają być określane pełnoprawnymi konferencjami. Jest to tym bardziej istotne, z tego względu, że spotkania te są zdalnie obserwowane przez internautów.

Spotkanie, które wczoraj odbyło się w Poznaniu podzielone było na konferencję prasową, część wykładową, poczęstunek i część artystyczną.  Uczestnicząc w tym wydarzeniu cały czas miałem wrażenie, że jej organizatorom chodzi o zmienianie świata na lepsze. Fundacja bardzo prężnie funkcjonuje w Poznaniu. W naszym mieście działa fundacyjny zespół projektowy  i jeden z  tyflopunktów. Fundacja chciałaby działać dwukierunkowo – nie tylko pomagać osobom niewidzącym lecz również doprowadzić do tego, żeby osoby widzące poznały osoby niewidome i ich problemy.   Z debaty, która toczyła się na konferencji prasowej odniosłem wrażenie, że Fundacja chce doprowadzić do tego, żeby osoby niewidome otrzymywały więcej sprawdzonych i konkretnych informacji, które pomogą im lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

W części wykładowej jako pierwszy zabrał głos Pan Marek Kalabarczyk. W swym, z konieczności skróconym wystąpieniu opowiadał on o historii Fundacji Szansa dla Niewidomych i jej pięknym przesłaniu. Fundacja dąży do tego by relacje między osobami widzącymi a niewidzącymi były oparte na empatii i obustronnym zrozumieniu. Bardzo zaciekawiło mnie to, że organizacja bez lokalu i bez własnych środków transportu działa tak prężnie i organizuje takie wspaniałe wydarzenia. Następnie głos zabrała Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych. Najcenniejszym elementem jej wystąpienia było pokazanie dostępności stolicy Wielkopolski nie tylko na podstawie zdjęć udogodnień dla osób niewidomych, ale również szczegółowego omówienia aktów prawnych, z których biorą one swój początek. Następnie głos zabrały przedstawicielki Fundacji Szansa Dla Niewidomych, które przedstawiły w olbrzymim skrócie ideę stojącą za konkursem Idol. Następnie wręczono nagrody w regionalnej części tego przedsięwzięcia. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli Mateusz Przybysławski, absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz Jerzy Łączny i poznański Uniwersytet Ekonomiczny.  Laureatem Idola Specjalnego został Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.  Następnie głos zabrała Kinga Przyborowska, kustosz Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956. W głębokim i przemyślanym przemówieniu prelegentka w pasjonujący sposób streściła dzieje wydarzeń protestów robotniczych, które odbyły się w Poznaniu w czerwcu 1956 r. Bartłomiej Maternicki, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach opowiedział o tym, jak doświadczenia tyflopedagogów przekładane są w tej placówce na język współczesności. Katarzyna Lis, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opowiedziała o zmianach w szkolnictwie wyższym, jakie dokonały się w Polsce pod kątem dostępności, dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej, projektowi Uczelnia Dostępna oraz ustawie o dostępności. Uczelnie w Polsce stają się coraz bardziej dostępne, choć jest to proces, który trwa. Jako ostania zabrała głos Justyna Jakubów, kierownik projektów w Fundacji Szansa Dla Niewidomych. Organizacja ta na trzydziestolecie działalności realizuje 30 projektów. Przedsięwzięcia te dążą do obustronnej empatii i zrozumienia między ludźmi niewidomymi i widzącymi oraz przeciwdziałają wykluczeniu.

Konferencja była bardzo udana. Wystąpienia stały na wysokim poziomie merytorycznym. Całość była dopięta na ostatni guzik. Podczas tego wydarzenia dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy – szkoda, że część krzeseł w sali Białej była pusta.

Zdjęcie, zgromadzona na konferencji publiczność

Publiczność zgormadzona na konferencji REHA for the Blind in Poland

Zdjęcie, zgromadzona w sali Białej publiczność zdjęcie drugie

Wielkopolanie na konferencji REHA for the Blind in Poland

Zdjęcie, Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z niepełnosprawnościami w trakcie przemówienia

Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami w trakcie przemówienia

Zdjęcie, Mateusz Przybysławski odbierający nagrodę w konkursie Idol

Mateusz Przybysławski odbierający nagrodę w konkursie IDOL

zdjęcie jerzy łączny odbierający nagrodę w konkursie idol

Dziennikarz Jerzy Łączny odbierający nagrodę w konkursie IDOL

zdjęice, Katarzyna Lis odbierająca nagrodę w imieniu poznańskiego uniwersytetu ekonomicznego w konkursie idol

Doktor Katarzyna Lis, Pełnomocnik rektora poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego do spraw Osób z Niepełnosprawnościami odbierająca nagrodę w konkursie IDOL

zdjęcie bartłomiej maternicki odbierający nagrodę specjalną w konkursie idol

Bartłomiej Maternicki, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach odbierający nagrodę specjalną w konkursie Idol

zdjęcie, kinga przyborowska podczas wystąpienia

Kinga Przyborowska, kustosz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 w trakcie wystąpienia

zdjęcie justyna jakubów w trakcie wystąpienia

Justyna Jakubów, kierownik projektów w Fundacji Szansa Dla Niewidomych w trakcie wystąpienia

Dodaj komentarz