Przejdź do treści

XIX edycja Konkursu “Lodołamacze”

plakat promujący dziewiętnastą edycję konkursu lodołamacze

Do 15 sierpnia 2024 r. można zgłaszać kandydatów do XIX edycji Konkursu “Lodołamacze”. Konkursowi towarzyszy kampania społeczna na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem powyższych przedsięwzięć jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. Od lat celem inicjatyw jest  „łamanie” stereotypów i uprzedzeń związanych z osobami niepełnosprawnościami oraz niwelowanie lodu społecznej obojętności na ich status na rynku pracy i pozycję w innych dziedzinach życia społecznego. 

Zadaniem omawianego Konkursu jest uhonorowanie i docenienie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. 

Ze strony organizatora przedrukowuje osiem kategorii, w których przyznane zostaną statuetki „Lodołamaczy”:

  • Zatrudnienie Chronione;
  • Otwarty Rynek Pracy;
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa;
  • Instytucja;
  • Przyjazna przestrzeń – Dostępność;
  • Zdrowa Firma;
  • Dziennikarz bez barier;
  • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu.

Ponadto przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach specjalnych –  „Super Lodołamacza” i „Lodołamacz Specjalny”.

Konkurs tradycyjnie realizowany będzie w dwóch etapach:

  • regionalnym, którego celem jest wyłonienie  laureatów w poszczególnych regionach Polski,  
  • centralnym, w którym finaliści z regionów zmierzą się w walce o status Lodołamaczy 2024.

Statuetki Lodołamaczy zostaną przyznane zwycięzcom w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Bliższe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie dostępnej tutaj

Dodaj komentarz