Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Logo programu zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej

Wszystkie instytucje i organizacje działające w Wielkopolsce, które  prowadzą Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą wystąpić o dofinansowanie na realizację zajęć w ramach programu zatytułowanego „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Wnioski o pomoc finansową pochodzącą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach powyższego programu, podmioty prowadzące WTZ, powinny złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego w terminie określonym przez dany powiat. Samorządy powiatowe do dnia 30 listopada 2022 roku powinny składać do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wystąpienia o środki finansowe na prowadzenie tak zwanych zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Uwaga!!! Nabór wniosków dotyczy zajęć klubowych, które będą odbywać się przez 12 miesięcy w terminie od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz