Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Fundacja „Potrafię Pomóc” realizuje projekt wsparcia psychologicznego „Rozmowa bez Barier w czasie pandemii COVID-19”. Dzięki tej inicjatywie osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt dotyczy całej Polski. Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Do projektu mogą zgłaszać się:

  1. osoby z niepełnosprawnościami (dorosłe, młodzież i dzieci), które na skutek panujących obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, musiały przerwać dotychczasowe zajęcia: psychoterapię, spotkania w ramach grup wsparcia, terapie grupowe, różnego rodzaju treningi czy integrację sensoryczną.
  2. rodzice, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz kadra opiekująca się osobami z niepełnosprawnościami, dla których obecna sytuacja związana

z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 jest dodatkowym obciążeniem dla zdrowia psychicznego.

W celu dostania się do projektu konieczne jest wypełnienie kwestionariusza. Należy wydrukować kwestionariusz wypełnić drukowanymi literami, podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy: psycholog@potrafiepomoc.org.

Kwestionariusz dostępny jest tutaj

O zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można poczytać tutaj  

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz