Marcowe spotkanie KDO

Rysunek, ludzik wspina się po schodach na końcu których znajduje się zapalona żarówka

W czwartek, 4 marca 2021 r. o godz. 10:00 na platformie internetowej ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Pierwsze wystąpienie podczas obrad Komisji poświęcone będzie zagadnieniu organizacji dostępnych wydarzeń w dobie pandemii koronawirusa. Następnie przedstawiciele Zespołu do spraw dostępności Miasta Poznania przedstawią aktualne informacje dotyczące podejmowanych przez to gremium zadań. W trakcie posiedzenia odbędzie się dyskusja na temat: „Co dalej z Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu?”. Spotkanie zakończą wolne wnioski i głosy.

Link do spotkania tutaj.

Numer identyfikacyjny spotkania (Meeting ID): 874 4902 4007
Hasło dostępu (Passcode): 550771.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz