Przejdź do treści

Sport bez barier. Słuszna idea w słusznej sprawie

Zdjęcie: grafika promująca „Sport bez barier”

„Sport bez barier” to przedsięwzięcie, które ma na celu spopularyzować i wspierać aktywność sportową osób z niepełnosprawnością.

Rolą projektu jest powodowanie popularyzacji ruchu fizycznego w tymże środowisku społecznym, oczywiście biorąc pod uwagę możliwości i konkretny rodzaj niepełnosprawności.

W naszym kraju poziom „usportowienia” osób z niepełnosprawnościami jest stale niezadowalający.

Fundacja Neuron+ rozumie te kwestie i dlatego stawia sobie za cel pogłębianie integracji osób niepełnosprawnych. Rozszerza więc działalność w kierunku promowania wśród nich aktywności fizycznej i angażowania się – w razie możliwości – w szeroko rozumiany ruch.

Mając na uwadze wskazane tutaj fakty powstała strona internetowa www.sportbezbarier.pl, na której publikowane są praktyczne wskazówki, jak rozpocząć swoją przygodę ze sportem, a także informacje o wydarzeniach związanych z aktywnością fizyczną w całej Polsce dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Projekt „Sport bez barier” jest obecny też w mediach społecznościowych, na portalach Facebook oraz Instagram.

Inicjatywę wspierają twórcy internetowi, którzy swoimi zasięgami pomagają spopularyzować idee „Sportu bez barier” – Rafał Mróz, Krystian Kapłon, Karolina Pęk, Patryk „Rojo” Rojewski, Michał Pol, Krzysztof Golonka, Bartosz Ostałowski, N3joxion, Badzio, Maciej Krawczyk, Gebkage, Ostatni Gwizdek, Łukasz Chwieduka oraz Łukasz Wala.

Ogólnopolska kampania „Sport bez barier” realizowana jest przy wsparciu Fundacji Orlen, Fundacji BGK, Fundacji KGHM Polska Miedź, Totalizatora Sportowego, Fundacji PFR, Fundacji ARP.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego o nazwie „Sport bez Barier”.

Dodaj komentarz