Przejdź do treści

Weź udział w projekcie ATNiSIII i poznaj czym jest blind tenis

Fundacja Widzimy Inaczej zaprasza zainteresowanych do udziału w aktualnie realizowanym projekcie obejmującym zajęcia sportowe.

O co chodzi? Dyscypliną, która wysuwa się tutaj na pierwszy plan jest tenis ziemny, a zawodnikami osoby z niepełnosprawnością wzroku. Mam oczywiście na myśli blind tenis – czyli odmianę tenisa skierowaną do niewidomych i słabowidzących.

„Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” (czyli ATNiS III) to kolejna już edycja programu dedykowana miłośnikom ruchu z niepełnosprawnością. W celu wzięcia udziału i tym samym poznania czym jest tak naprawdę ta intrygująca gra należy spełnić wymogi określone w projekcie.

„Do ATNiS III mogą zgłosić się mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego (w przypadku zainteresowania projektem rozważane będą także zajęcia w pozostałych województwach). Udział w projekcie jest bezpłatny, treningi odbywać się będą na terenie wspomnianych województw. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież” – informuje portal www.niepelnosprawni.pl.

By ubiegać się o miejsce w szeregach Akademii trzeba w pierwszej kolejności wypełnić formularz dostępny tutaj.

W ramach projektu gwarantowane są zarówno treningi blind tenisa, jak i treningi ogólnorozwojowe, a także masaże fizjoterapeutyczne oraz (co chyba ucieszy wielu) indywidualne konsultacje z wybranym specjalistą –fizjoterapeutą, trenerem personalnym, psychologiem sportu lub dietetykiem (tylko dla dorosłych uczestników).

Dla tych, którzy się wahają, bo nie są pewni czy sobie poradzą, warto dodać, że fundacja zapewnia również wsparcie asystentów (wolontariuszy), którzy pomogą między innymi w przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu na kort lub w razie potrzeby przystanek autobusowy.

Wymagane kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku (w przypadku osób dorosłych – stopień znaczny, umiarkowany lub lekki),
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych,
  • w przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
  • zaangażowanie i czas niezbędny do regularnych treningów.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli chętni, którzy nie brali udziału w pierwszej i/lub drugiej edycji ATNiS. Ważna jest też kolejność zgłoszeń. Czyli: kto pierwszy, ten lepszy! Zainteresowani, którzy nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisani na listę rezerwową.

Projekt potrwa do 31 marca 2024.

Szczegółowych informacji udziela Robert Zarzecki – tel. 605 368 660, e-mail: biuro@widzimyinaczej.org.pl.

Dodaj komentarz