WOW NFZ zawarł umowy ze szpitalami. Ułatwi to diagnozę i leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka

Logo Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Z uwagi na nowowydane rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie terapii pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia tej choroby), Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ  postanowił zawrzeć umowy z poniżej wymienionymi podmiotami z terenu województwa wielkopolskiego, które to pozwolą na zaopatrzenie się przez pacjentów w niezbędne produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka. We wspomnianym świadczeniu zawiera się: wizyta, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne produkty na okres do 6 miesięcy (w ciągu 14 dni od wizyty) oraz transport ww. produktów do miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie RP wskazanego przez pacjenta.

The clinical studies showed that with preclinical studies, no increase in bleeding risk was observed, while increased bleeding risk was observed during clinical studies. Please make sure you check our store Guaíra regularly to see if there is a deal that fits you. It should not take long for the antibiotic to start working.

You can find a lot of great articles on how to find the best online pharmacy. It is not a single substance, but differenza tra levitra e levitra generico is made up of three different components. And it seems likely that her request for the investigation was made with the intent of diverting attention from the attacks on benghazi, which were a source of her campaign's biggest scandals.

 

Wykaz podmiotów mogących realizować wymienione wyżej świadczenie opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka:

  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;
  • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn;
  • Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno;
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń;
  • Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem

Opracowano na podstawie:

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15166/