XVIII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami

29 czerwca o godzinie 8:30 na boisku przy ulicy Świętego Marcina 1 w Swarzędzu rozpoczną się XVIII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. Wezmą w nim udział dzieci i osoby z niepełnosprawnościami będące podopiecznymi stowarzyszeń, fundacji i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Poznańskiego. W programie wydarzenia przewidziano kilkanaście konkurencji. Będą to głównie zawody ruchowe, takie jak różnego rodzaju slalomy, rzuty do celu. Nad przebiegiem zawodów czuwać będą terapeuci i wolontariusze Stowarzyszenia.