XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

W dniach od 2 do 6 września 2019 roku w Nowym Sączu odbędzie się na XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów.

Jest to największe międzynarodowe wydarzenie społeczno-ekonomiczne tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie obrad forum młodych liderów w tej części 400 osób będzie dyskutować: o przyszłości Starego Kontynentu, możliwych rozwiązaniach problemów ekonomiczno-społecznych, wpływie młodych ludzi na rozwój państwa i społeczeństwa oraz nowych technologiach wspomagających rozwój biznesu.

Obrady Forum przyczynią się do rozwoju debaty publicznej wśród uczestników projektu. Program obrad wydarzenia zbudowany został wokół tezy „Umiejętności przyszłości dla przyszłych liderów”. Na XIV Forum Ekonomicznym Młodych Liderów poruszone zostaną następujące zagadnienia.

– Europa – wizja Europy oczami młodych: wspólna sprawa czy interes jednostek

– Edukacja – innowacyjność młodego pokolenia

– Gospodarka – wpływ na rozwój państwa i jednostki

– Nowe technologie w informacji, komunikacji i kulturze

Organizatorzy planują również liczne spotkania, takie jak między innymi, cykl Poranna kawa z praktykami nauki i biznesu oraz warsztaty ze specjalistami wybranych dziedzin.

Więcej informacji o wydarzeniu i link do rejestracji można znaleźć tutaj.