Słowa niewypowiedziane – wybór poezji poświęconej śp. Ewelinie Węglewskiej

Zdjęcie, Ewelina Węglewska

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w wasze ręce tomik poezji dedykowany świętej pamięci Ewelinie Węglewskiej. Była to osoba niezwykle energiczna. Mimo niepełnosprawności w stopniu znacznym pozytywne nastawienie do życia nigdy jej nie opuszczało. Bardzo lubiła się uczyć – poza kulturoznawstwem ukończyła studia podyplomowe z dziennikarstwa, psychologii społecznej i Public Relations.  W jednej z ostatnich rozmów na temat edukacji powiedziała mi, że planuje jeszcze ukończenie studiów podyplomowych z Human Resources. Plany te pokrzyżowała śmierć.

Ewelina odeszła od nas 13 listopada 2021 r.

Tomik poezji Jej dedykowany możecie pobrać klikając w link:

Redakcja PION.pl, Słowa niewypowiedziane. Wybór poezji, Poznań 2021.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz