Rogalowe Muzeum

  • przez
Analiza dostępności:Marzec 2021
Instytucja i adres:Rogalowe Muzeum; Klasztorna 23, 61-779 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:W okolicy miejsca parkingowe.
Budynek:Wejście: strome schody. Nie ma możliwości dostać się do środka bez pomocy osób trzecich, gdyż instytucja mieści się na I piętrze zabytkowej kamienicy, gdzie nie ma wind ani podjazdów.  Drzwi i korytarz mają odpowiednią szerokość. Toalety są również przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych.  Muzeum nie korzysta ze znaczników TOTUpoint ułatwiających orientację w przestrzeni osobom z niepełnosprawnością wzroku, a do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem, ponieważ, jak poinformowano:  „Zasadniczo, w pokazach nie mogą brać udziału psy – ze względu na bezpieczeństwo pozostałych uczestników pokazu (w tym dzieci)”.  W obiekcie nie ma też dostępnych tablic z napisami brajlowskimi dla niewidomych, a pokazy mogą być tłumaczone na Polski Język Migowy jedynie na zamówienie i zgłoszenie takiej potrzeby z właściwym wyprzedzeniem.  Muzeum nie dysponuje również pętlami indukcyjnymi dla zainteresowanych z dysfunkcją słuchu.
Strona internetowa:http://rogalowemuzeum.pl/
Podsumowanie:Obiekt dostępny w ograniczonym zakresie.
Inne uwagi:Brak.