Wielkopolski Park Etnograficzny (Dziekanowice)

  • przez
Analiza dostępności:Wrzesień 2021
Instytucja i adres:Dziekanowice 23, 62-261 Lednogóra
Stanowiska postojowe dla samochodów:W pobliżu miejsca parkingowe.
Budynek:Wielkopolski Park Etnograficzny znajduje się Dziekanowicach. Jest to oddział plenerowy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  Muzeum składa się z rekonstrukcji wsi wielkopolskiej przełomu XIX i XX wieku. Tradycyjne budownictwo z wysokimi progami i nierówną powierzchnią nie jest w 100 % przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – miejsce to jednak warto odwiedzić. Wózkowicze na początku napotkają nie lada przeszkodę. Wejście do kasy ze względu na jej budowę jest dla nich niemożliwe. Warto więc by osoby poruszające się na wózku wybrały się do muzeum z kimś zaufanym. Pracownicy placówki do wybranych obiektów na terenie skansenu rozstawiają podjazdy dzięki czemu wózkowicze mogą je zwiedzić. Znajdujący się na ternie Parku dwór ma stały podjazd. Toaleta na ternie placówki jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.  Ulokowano ją w pobliżu  kasy. Muzeum po wcześniejszym otrzymaniu informacji telefonicznej oferuje dostęp dla wózkowiczów do części znajdujących się w nim obiektów. Są to dwór ze Studzieńca, chata sołtysa z Dobrca, karczma z Sokołowa Budzyńskiego, budynek z wystawą szkolną, młyn (I poziom) i kościół z Wartkowic. Placówka oferuje również zajęcia lub oprowadzania dla osób Głuchych i niedosłyszących, dla których wynajmuje tłumacza Polskiego Języka Migowego. Osoby niewidzące lub słabowidzące mają prawo wstępu na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego wraz z psem przewodnikiem. Po wcześniejszym zgłoszeniu przyjazdu placówka oferuje osobom niewidomym zwiedzanie w towarzystwie pracownika przeszkolonego z obsługi osób niewidzących. Muzeum dysponuje tyflografikami i kopiami eksponatów.  Osoby z niepełnosprawnościami powinny zgłosić chęć zwiedzania Parku konsultantce do spraw dostępności pod numerem telefonu 61 427 50 10(wew. 223).
Strona internetowa:http://www.lednicamuzeum.pl/strona,wielkopolski-park-etnograficzny-1.html
Podsumowanie:Obiekt częściowo dostępny. Wielkopolski Park Etnograficzny to miejsce, które dopiero otwiera się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ludzie Ci muszą zgłosić telefonicznie chęć zwiedzania wartościowej ekspozycji muzealnej.
Inne uwagi:Brak.