Przejdź do treści

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

  • przez
Analiza dostępności:Luty 2021
Instytucja i adres:Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; Wodna 27, 61-781 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:brak
Budynek:Główne wejście do budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Osoby te muszą skorzystać z wejścia od strony ulicy Klasztornej po uprzednim powiadomieniu obsługi placówki. W Muzeum są tabliczki w Alfabecie brajla i specjalne znaczniki na podłodze dla osób niewidomych. Dla osób niedosłyszących audioprzewodniki wyposażono w pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. W budynku dostępna jest winda. Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Strona internetowa:http://www.muzarp.poznan.pl/
Podsumowanie:Placówka oceniona przez naszego dziennikarza jako dostępna.
Inne uwagi:Brak.