Waga Miejska w Poznaniu

  • przez
Analiza dostępności:Grudzień 2020
Instytucja i adres:Waga miejska w Poznaniu, Stary Rynek 2
Stanowiska postojowe dla samochodów:Brak informacji.
Budynek:Budynek Wagi Miejskiej stanowi część poznańskiego Urzędu Stanu Stanu Cywilnego. Główne wejście do budynku zawiera kilka stopni, przez co jest trudne do pokonania dla wózkowiczów i osób mających problemy z poruszaniem się. Osoby te zmuszone są wchodzić do budynku wejściem bocznym, lecz przy jego pokonywaniu muszą one sforsować jeden stopień. Według zapewnień urzędników miejskich, bariery te mają zostać zlikwidowane w trakcie remontu płyty głównej Starego Rynku, który rozpocznie się niebawem. Po pokonaniu bocznego wejścia wózkowicz lub osoba mająca trudności z poruszaniem się trafi na przestronną poczekalnię. Z niej dopiero trafi na klatkę schodową prowadzącą do miejsca, w którym udzielane są śluby. Na klatce schodowej zainstalowano podjazd będący olbrzymim ułatwieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające inne problemy z poruszaniem się mogą przy forsowaniu schodów mogą skorzystać z poręczy, którą przymocowano do ściany. Wszystkie drzwi w budynku są bardzo szerokie, co również stanowić może ułatwienie. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – są za wąskie i nie posiadają żadnych udogodnień ułatwiających korzystanie z nich osobom o ograniczonej sprawności.
Strona internetowa:https://www.poznan.pl/mim/staryrynek/index.html?co=object&id_klasy=2132&id_obiektu=37554&lang=pl&lhs=staryrynek_object&srs=EPSG:2177
Podsumowanie:Budynek Wagi Miejskiej jest miejscem, którego dostępność trudno ocenić. Z jednej strony zawiera szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd, przestronne drzwi i wnętrza, poręcz a z drugiej strony wiele jego elementów wymaga poprawy. Mam tu na myśli zwłaszcza wejścia i toalety.
Inne uwagi:Szczegóły w artykule publikowanym na naszym portalu: https://www.pion.pl/node/1800