Centrum Inicjatyw Senioralnych

  • przez
Analiza dostępności:Grudzień 2020
Instytucja i adres:Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:Dwa miejsca parkingowe znajdują się po drugiej stronie ulicy na wysokości budynku Centrum.
Budynek:Siedziba znajduje się przy ulicy Seweryna Mielżyńskiego 24 w Poznaniu. Do Centrum wchodzi się od ulicy przez jedno wejście z niskim progiem, który trudny jest do pokonania przez wózkowiczów. Placówka nie dysponuje podjazdem dla wózków inwalidzkich. Poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych znajduje się na parterze, jednak mimo tego korzystnego dla osób z niepełnosprawnościami usytuowania na jednym poziomie, przed częścią pomieszczeń w obrębie Centrum są  progi bądź schody, co utrudnia dostęp do nich wózkowiczom. Goście Centrum mogą skorzystać z łazienki, którą dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do Centrum można wejść z psem asystującym. W budynku nie umieszczono oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Strona internetowa:Adres: https://centrumis.pl/. Strona internetowa Centrum Inicjatyw Senioralnych jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną tego przyczyną są między innymi brak wystarczającej liczby nagłówków i brak spójnej nawigacji, czego przyczyną jest struktura strony. Warto dodać, że większość znajdujących się na witrynie internetowej Centrum treści powstała przed wejściem ustawy w życie.
Podsumowanie:Centrum Inicjatyw Senioralnych to niezwykle przyjazna, otwarta dla seniorów i mieszkańców Poznania przestrzeń. Jednakże wiele elementów jego infrastruktury wymaga korekt.

However, you may experience some stomach pain, fever, and mild bleeding. Hi, i am in Verneuil-sur-Seine mexico and i've heard that there is a very small pharmacy that sells clomid in a small chain called cvs. The following includes important messages that the parents are probably getting from the drugstore, but a doctor is best to have a look and advise on the best course to handle this in the future.

Azithromycin is not recommended for use in dogs with a history of heartworm disease. This drug is also used by stridently buy propranolol boots women who want to avoid pregnancy. The adipex forte forum team welcomes new and old adipex users, users of all levels and in the forum for new members to get acquainted with the site.

Tinidazole is widely used to treat leprosy in the people's. I sildenafil 100mg 60 stück preis have to say that it's a very nice feeling when you're in control. A third, for their protection, was required not to wear a mask.

Ze względu na pandemię tekst opracowano na podstawie strony dostępnej tutaj: https://centrumis.pl/deklaracja-dostepnosci.html

Inne uwagi:Link do artykułu dot. dostępności CIS na naszym portalu: https://www.pion.pl/node/1801