Centrum Inicjatyw Senioralnych

  • by
Analiza dostępności:Grudzień 2020
Instytucja i adres:Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:Dwa miejsca parkingowe znajdują się po drugiej stronie ulicy na wysokości budynku Centrum.
Budynek:Siedziba znajduje się przy ulicy Seweryna Mielżyńskiego 24 w Poznaniu. Do Centrum wchodzi się od ulicy przez jedno wejście z niskim progiem, który trudny jest do pokonania przez wózkowiczów. Placówka nie dysponuje podjazdem dla wózków inwalidzkich. Poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych znajduje się na parterze, jednak mimo tego korzystnego dla osób z niepełnosprawnościami usytuowania na jednym poziomie, przed częścią pomieszczeń w obrębie Centrum są  progi bądź schody, co utrudnia dostęp do nich wózkowiczom. Goście Centrum mogą skorzystać z łazienki, którą dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do Centrum można wejść z psem asystującym. W budynku nie umieszczono oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Strona internetowa:Adres: https://centrumis.pl/. Strona internetowa Centrum Inicjatyw Senioralnych jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną tego przyczyną są między innymi brak wystarczającej liczby nagłówków i brak spójnej nawigacji, czego przyczyną jest struktura strony. Warto dodać, że większość znajdujących się na witrynie internetowej Centrum treści powstała przed wejściem ustawy w życie.
Podsumowanie:Centrum Inicjatyw Senioralnych to niezwykle przyjazna, otwarta dla seniorów i mieszkańców Poznania przestrzeń. Jednakże wiele elementów jego infrastruktury wymaga korekt.

Ze względu na pandemię tekst opracowano na podstawie strony dostępnej tutaj: https://centrumis.pl/deklaracja-dostepnosci.html

Inne uwagi:Link do artykułu dot. dostępności CIS na naszym portalu: https://www.pion.pl/node/1801