Prawne aspekty prowadzenia działalności w formie organizacji pozarządowych

  • by
  • NGO
Logo Centrum PISOP

Centrum PISOP informuje przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych wzięciem udziału w warsztacie doradczym online zatytułowanym „Prawne aspekty prowadzenia działalności w formie organizacji pozarządowych” o zmianie godzin trwania spotkania.

O wydarzeniu informowaliśmy tutaj. Pierwotnie miało się ono odbyć 30 marca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Początek spotkania został przełożony na godzinę 9:00. Zajęcia zakończą się o godzinie 12:00. Wciąż można zapisywać się na szkolenie – zostały ostatnie wolne miejsca.

Przypominamy program spotkania:

-jak zmienić statut? ,

-kwestia prowadzenia działalności odpłatnej/nieodpłatnej/gospodarczej przez NGO,

-problem odpowiedzialności członków organów organizacji społecznych,

-zatrudnienie na umowy o pracę w NGO,

-umowy cywilnoprawne w organizacjach pozarządowych,

-jak zawierać porozumienia z wolontariuszami?

Warsztaty odbędą się na platformie ClickMeeting. Formularz rejestracyjny tutaj.

Pierwszeństwo w procesie rejestracji na wydarzenie mają NGO z subregionu leszczyńskiego. Gdy limit miejsc nie zostanie przez nie wyczerpany rejestrowane będą również organizacje z pozostałej części Wielkopolski.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, a pierwszy raz korzystać będą ze wsparcia Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej proszone są o wypełnienie Formularza Uczestnika Projektu wraz z Oświadczeniem ( dostępny tutaj) – i odesłaniem go na adres joanna.skwark@pisop.org.pl. Uwaga ! Data wypełnienia Formularza i Oświadczenia musi być tożsama z datą spotkania, czyli 30 marca 2021 r. Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentów należy przesłać ich oryginały na adres:

Centrum PISOP
ul. Plac Metziga 26/6
64-100 Leszno

Szkolenie odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz