Ankieta dla NGO

Logo Stowarzyszenia Klon/Jawor

Stowarzyszenie Klon/Jawor i portal ngo.pl badają sytuację organizacji pozarządowych w czasie panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa.

Pandemia wpłynęła znacząco również na działanie organizacji trzeciego sektora w naszym kraju. Przedstawiciele NGO mogą podzielić się opinią o obecnych i przewidywanych skutkach obecnej  sytuacji na działania swoich organizacji. Powstanie dzięki temu diagnoza, której wyniki zostaną nagłośnione w mediach i przekazane darczyńcom i decydentom. Dzięki temu stanie się możliwe lepsze dostosowanie form wsparcia do prawdziwych potrzeb polskich organizacji trzeciego sektora.

Link do ankiety znaleźć można tutaj.