Poznańska (mini) tarcza antykryzysowa: nowe propozycje

Grafika herb Miasta Poznania

Władze Miasta Poznania monitorują wpływ pandemii koronawirusa na poznańskie organizacje trzeciego sektora i lokalnych przedsiębiorców.

Miasto Poznań poddaje również szczegółowej analizie działania rządu, który próbuje wspierać polską gospodarkę. Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa może nie zapewnić wystarczającego wsparcia dla NGO i lokalnych przedsiębiorców. Władze Stolicy Wielkopolski postanowiły stworzyć mechanizmy, które wspomogą organizacje pozarządowe i lokalnych przedsiębiorców wynajmujących lokale będące własnością Miasta Poznania  i innych miejskich jednostek.

Nowe propozycje Urzędu Miasta Poznania powinny pozwolić NGO i lokalnym przedsiębiorcom najtrudniejsze miesiące. Polegają one na:

– możliwości obniżenia o 50 procent czynszu na okres 3 miesięcy obejmujący  kwiecień, maj i czerwiec bieżącego roku

– możliwość potrącenia obniżonego czynszu oraz połowy opłat za media na czas  3 miesięcy  obejmujących kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. z wpłaconej kaucji. (Pobrane z kaucji środki finansowe trzeba będzie jednak uzupełnić do 30 kwietnia 2021 roku). W konsekwencji tego rozwiązania najemca będzie zobowiązany do zapłaty połowy opłat z tytułu  mediów za trzy kluczowe dla walki z pandemią miesiące bieżącego roku

Przedsiębiorcy i organizacje trzeciego sektora działający na terenie Miasta Poznania mogą również przez cały czas korzystać z propozycji przedstawionych wcześniej. W przekonaniu władz Miasta nowa oferta zapewni dużo szerszy zakres pomocy.

O nowe formy pomocy mogą ubiegać się przedsiębiorcy i organizacje trzeciego sektora, które: w dniu złożenia wniosku rozliczają się z podatku dochodowego na terenie Miasta Poznania oraz:

– nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu (dopuszczalne są zaległości za media wynikające ze złożonych reklamacji)

– udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc.

Lokalni przedsiębiorcy i organizacje trzeciego sektora, które nie spełniają jednego z powyższych warunków, mogą także liczyć na pomoc, która zostanie im udzielona na podstawie indywidualnych porozumień.

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.