Diagnoza stanu III sektora w obszarze działalności kulturalnej na terenie Poznania

Od 19 listopada 2021 r. przedstawiciele organizacji społecznych działających na ternie Miasta Poznania mogą wypełnić ankietę zatytułowaną „Diagnoza stanu III sektora w obszarze działalności kulturalnej na terenie Poznania”.

Głównym celem badania ankietowego jest zidentyfikowanie i podkreślenie roli sektora pozarządowego w kształtowaniu oferty kulturalnej stolicy Wielkopolski. Wyniki ankiety będą stanowić podstawę do stworzenia rekomendacji mających wpływ na wsparcie organizacji w zakresie ich bieżącej działalności w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

Link do ankiety: https://ngokultura.webankieta.pl/

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz