Przejdź do treści

Dostępna przestrzeń publiczna

Logo Pańśtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program zatytułowany „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Jest to zupełnie nowy projekt. Celem działań Funduszu w ramach przedsięwzięcia jest zapewnienie pełnego udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Dzięki realizacji tego programu usuwane będą bariery w życiu codziennym osób niepełnosprawnych, w przestrzeni publicznej, w której się oni poruszają oraz w dostępie do usług.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” przewiduje podjęcie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działań mających zapewnić osobom z niepełnosprawnościami  między innymi:

  • dostępność architektonicznej budynków oraz informacyjno-komunikacyjnej miejsc znajdujących się w przestrzeni publicznej,
  • stworzenie dostępnych placów zabawa lub poprawę dostępności istniejących,
  • zniwelowanie barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Program adresowany jest  do jednostek samorządu terytorialnego, kościołów lub innych związków wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych oraz do podmiotów leczniczych.

Pierwszy nabór zostanie uruchomiony w maju 2023 r. Wówczas Fundusz przedstawi również  opis procedur związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Pytania o program należy kierować na adres: dpp@pfron.org.pl.

Dodaj komentarz