Dotacje na utworzenie miejsca pracy

  • by
  • NGO
Logo Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

Od jutra, to jest od dnia 15 stycznia do 26 lutego bieżącego roku istnieje możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji na stworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej.

Podmioty ekonomi społecznej mogą ubiegać się o dotację pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwa społeczne. O środki mogą ubiegać się również grupy inicjatywne i przedsiębiorstwa społeczne, które uczestniczyły w czwartym i piątym naborze do części inkubacyjnej i dotacyjnej Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej i ukończyły cały cykl szkoleniowo-doradczy.

Wnioski przyjmowane są w biurze Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz