Przejdź do treści

Działajmy razem – wyniki oceny merytorycznej

Logo Pańśtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował  wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych do udziału w konkursie „Działamy razem”.

Wiele organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym na to czekało.  W Generatorze Wniosków pracownicy Funduszu niebawem zamieszczą „Karty Oceny Merytorycznej”. Umożliwią one przedstawicielom NGO zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję, która oceniała projekty. .

Listy rankingowe zostaną opublikowane wraz z decyzją w sprawie przyznania dofinansowania w pierwszej połowie miesiąca kwietnia 2023 r.

Ponadto PFRON informuje organizacje trzeciego sektora, że zabezpieczył środki finansowe na realizację wniosków w przypadku, których  pozytywnie rozpatrzone zostaną odwołania od negatywnej oceny merytorycznej.

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz