Przejdź do treści

Forum Pełnomocników

Zdjęcie, szkolenie online

25 listopada 2022 r. Centrum PISOP zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na Forum Pełnomocników. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

W tegorocznej edycji spotkania wszystkich pełnomocników do spraw współpracy z NGO z jednostek samorządowych bardzo ważną będzie panel dotyczący współpracy jednostek samorządowych z organizacjami społecznymi. Centrum PISOP liczy na to, że uczestnicy podzielą się doświadczeniami z różnych gmin. Wydarzenie służy znalezieniu odpowiedzi na pytania: co warto udoskonalić we współpracy samorządu z NGO, a co się sprawdza? Debata będzie obejmowała również przedstawienie dobrych praktyk dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi z różnych wielkopolskich gmin.

Program wydarzenia i formularz rejestracyjny dostępne są tutaj.

Dodaj komentarz