Przejdź do treści

Fundusze unijne dla Wielkopolski – szkolenie dla NGO

Przypominamy, że w czwartek 15 czerwca 2023 r. w godzinach od 9:45 do 11:30 odbędzie się szkolenie  dla przedstawicieli  organizacji trzeciego sektora organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczące funduszy unijnych.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane między innymi szczegóły harmonogramu naborów wniosków FEW 2021-2027 dla EFRR wraz z zasadami oceniania projketów w nowej perspektywie finansowej. Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej.  Stacjonarnie zajęcia będą miały miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Alei Niepodległości 34, w sali 325. Warsztat w tej formule adresowany jest, ze zrozumiałych względów, do ograniczonej liczby uczestników. Dla pozostałych osób zajęcia będą transmitowane online na platformie Zoom. By wziąć udział w szkoleniu, należy do godziny 14:00 dnia 13 czerwca 2023 roku  wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy. Należy kliknąć pole „weź udział” na stronie dostępnej tutaj i zaznaczyć właściwy udział w szkoleniu: stacjonarnie lub online.

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wziąć udział w warsztatach proszone są o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Pozwoli to na przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawny przebieg szkolenia.

Uwaga! Organizatorzy Informują, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu Urzędu. Placówka ta nie dysponuje wydzielonymi miejscami parkingowymi dla uczestników spotkania.

Przedrukowuje program szkolenia:

  • 45 – 10.00 Rejestracja uczestników szkolenia
  • 00 – 10.20 Przywitanie uczestników. Źródła informacji o funduszach europejskich – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  • 20 – 11.00 Omówienie harmonogramu naborów wniosków FEW 2021-2027 dla EFRR. Zasady oceniania wniosków w nowej perspektywie finansowej
  • 00 – 11.15 Lokalny System Informatyczny 2021-2027 – omówienie najważniejszych funkcjonalności systemu
  • 15 – 11.30 Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz