Przejdź do treści

Gala wręczenia certyfikatów Zakup Prospołeczny za nami

Logo konkursu zakup prospołeczny

14 listopada 2022 r. w Poznaniu odbyła się gala wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny”.

Certyfikaty te są symbolami wysokiej jakości produktów i usług. Każdy z nich dany podmiot ekonomii społecznej może otrzymać jedynie na okres 12 miesięcy. Dokument ten pozwala klientom podejmować decyzje przy robieniu codziennych zakupów korzystne dla ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Dla certyfikowanych jest zaś ważnym czynnikiem motywacyjnym do dbania o jakość i konkurencyjność. Certyfikat wyróżnia podmioty ekonomii społecznej, które go otrzymały spośród innych działających na danym obszarze.

W roku bieżącym kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz wielkopolskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyznała certyfikaty 28 przedsiębiorstwom społecznym.

Dodaj komentarz