Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na 2022 rok

  • przez
  • NGO

25 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:30 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, do którego należy Miasto Poznań zakończy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu zatytułowanego „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na 2022 rok”.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć: miasta i gminy należące do Stowarzyszenia, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i działające non-profit. W 2022 roku można zgłaszać do konkursu projekty wpisujące się w jeden z dwóch obszarów tematycznych:

  1. a) Zdrowie w każdym wieku,
  2. b) Zdrowie i środowisko.

Podstawą otrzymania grantu jest zgłoszenie pomysłu na inicjatywę społeczną wpisującą się w wyżej wymienioną tematykę oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub pochodzących z innych źródeł. Zadania realizowane w ramach grantów powinny zostać przeprowadzone  od 6 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o sposobie aplikowania do konkursu tutaj.

Dodaj komentarz