Przejdź do treści

I Ty możesz zasiać dobro! Trwa nabór zgłoszeń do Poznańskiego Targu Dobra

Plakat informujący o naborze wystawców na tegoroczną edycję Poznańskiego Targu Dobra.

Do 30 lipca 2023 roku potrwa nabór wystawców na Poznański Targ Dobra.

Tegoroczna edycja Poznańskiego Targu Dobra odbędzie się w niedzielę, 3 września 2023 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 19. Organizatorem tej cieszącej się dużą popularnością imprezy jest Miasto Poznań.

Jeszcze tylko przez 12 dni organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, podmioty określone w artykule  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne, którym patronują organizacje trzeciego sektora działających na rzecz Miasta Poznania lub Mieszkańców naszego miasta mogą zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy znajduje tutaj.

Tak jak w latach poprzednich przygotowane zostaną następujące działy tematyczne:

– równości,

– zdrowia,

-środowiska,

-kultury,

-edukacji,

-aktywności społecznej,

– sportu,

– kiermaszu społecznego.

W przypadku nieutworzenia danej strefy tematycznej Uczestnicy Targu będą mieli możliwość dołączenia do innej. Organizatorzy wydarzenia o zakwalifikowaniu się kandydata poinformują w pierwszej połowie sierpnia 2023 roku. Dla organizacji pozarządowych chcących wziąć udział w Poznańskim Targu Dobra obowiązuje limit miejsc. Przed wyrażeniem chęci uczestnictwa w wydarzeniu należy zapoznać się z regulaminem imprezy, który znajduje się tutaj.

Organizatorzy Poznańskiego Targu Dobra zachęcają do zaangażowania się w organizację eventu.

Opracowano na podstawie: Poznański Targ Dobra 2023-nabór wystawców Poznański Targ Dobra 2023 – nabór wystawców – Ogłoszenie – ngo.pl

Poznański Targ Dobra 2023 Poznański Targ Dobra 2023 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Dodaj komentarz