Przejdź do treści

Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO

logo poznańskiego centrum ngo 

W odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Poznania i jego mieszkanek i mieszkańców Poznańskie Centrum NGO rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do drugiej edycji konkursu „Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO”. 

Przedsięwzięcie adresowane jest do fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania i/lub działających na jego rzecz. Jego celem jest rozwój instytucjonalny i wzmocnienie strategiczne poznańskich organizacji trzeciego sektora. Każdy zgłoszony projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości do  5.000 złotych. Przedrukowuje ze strony Stowarzyszenia Centrum PISOP listę obszarów w które muszą wpisywać się zgłoszone do konkursu projekty. Wnioski powinny wpisywać się w jedną z następujących dziedzin : 

  1. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji)
  2. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)
  3. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2024 rok)
  4. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji, wzmocnienia wizerunku organizacji)
  5. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp.), podniesienia technicznych standardów działania organizacji: zakup sprzętu biurowego, adaptacji lokalu itp.)

Pula środków przeznaczonych na dofinansowania wynosi w tym roku 35.000 złotych. Projekty mogą być realizowane w terminie od 1 września do 30 listopada 2023 roku.

Wnioski przyjmowane są do 14 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00 poprzez generator dostępny na stronie www.pisop.org.pl

W trakcie naboru wniosków  Poznańskie Centrum NGO zorganizuje cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których doradcy wyjaśnią zasady konkursu oraz odpowiedzą na pytania przedstawicieli poznańskich organizacji trzeciego sektora. Informacje o planowanych spotkaniach publikowane będą wkrótce profilu facebookowym Poznańskiego Centrum NGO, który dostępny jest tutaj

Przedrukowuje ze strony Stowarzyszenia Centrum PISOP dyżury doradców, z którymi przedstawiciele poznańskich NGO mogą skonsultować swoje pomysły. Konsultanci są dostępni  od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00:

Konkursu finansowany jest  ze środków pochodzących z budżetu Miasta Poznania.

Dodaj komentarz