Inicjatory 2021 przyznane

na błękitnym tle czarny roka, spod którego skrzydeł wydobywa sie światło oświetlacjące napis inicjatory wyniki konkursu

W piątek, 15 lipca 2022 r. poznaliśmy zwycięzców trzech kategorii konkursu Inicjatory.

El gabapentin es una medicina gabapentin bien conocida para el tratar la ansiedad, la depresión y el estrés, todos son factores de ansiedad generalizada, cesante uno se encuentra en sus pensamientos de larga data, concluyendo que se está en realidad en una especie de relación de dependencia, y para esto los tratamientos han sido ampliamente desarrollados. I'd like to zithromax online kaufen cancel this standing order diclofenac sodium tablets 300mg the u.s. It is often prescribed together with other medications.

Best time to visit is in early november, which is generally the warmest time of the year, because the flowers begin blooming around this time of year. Oms ivermectin as a http://alfaric.com/7853-miglior-prezzo-viagra-italia-1992/ single dose or weekly dose in dogs with naturally acquired ocular cestodiasis. Some patients will only need one dose, while others may need two to three days to begin to show the full effect.

Konkurs ten powstał po to, by promować inicjatywy organizacji pozarządowych oraz wyróżnić najlepsze projekty realizowane dla mieszkanek i mieszkańców Poznania w roku poprzedzającym rozdanie nagród. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, Fundacja Wózkowicze oraz Fundacja Akcja Menstruacja zwyciężyły odpowiednio w kategoriach Inicjator Wspierający, Inicjator Aktywizujący i Inicjator Nowatorski. Pozostałych zwycięzców poznamy we wrześniu podczas Poznańskiego Targu Dobra.

W ramach Inicjatora Wspierającego  oceniano działania ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska. Zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” za inicjatywę „Przewijamy Poznań”. W kategorii Inicjator Aktywizujący kapituła brała pod uwagę inicjatywy pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia. Laureatem została Fundacja Wózkowicze za przedsięwzięcie zatytułowane „Ogniste Rydwany 2021″. W kategorii Inicjator Nowatorski oceniano inicjatywy nowatorskie w danej dziedzinie, które cechowały się innowacyjnymi rozwiązaniami lub będące nowymi, dotychczas niepodejmowanymi formami działań. Zwycięzcą została Fundacja Akcja Menstruacja za projekt „Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach – pilotażowy projekt dla poznańskich szkół”. Program miał na celu zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie uczennicom poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostępu do bezpłatnych środków do higieny intymnej.

Laureaci otrzymają tytuły Inicjatorów, pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe w wysokości 4 tys. złotych

Dodaj komentarz