Przejdź do treści

Inicjatywa Rozwojowa Wielkopolskiej Wiary 

logo centrum pisop

Do piątku, 11 sierpnia 2023 roku młode organizacje trzeciego sektora, które otrzymały dofinansowanie w tegorocznym Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2023 mogą zgłosić się do udziału w dodatkowej Inicjatywie Rozwojowej Wielkopolskiej Wiary. 

Organizacje pozarządowe w jej ramach mogą pozyskać 3.000 złotych na wzmocnienie organizacji. Wkład własny nie jest wymagany przez instytucję realizującą przedsięwzięcie.

Środki finansowe otrzymane w ramach Inicjatywy Rozwojowej NGO  mogą przeznaczyć na przykład na stworzenie nowej strony internetowej, wypracowanie dokumentów wewnętrznych/strategii/ zasad oraz szkolenia dla kadry.

Pomysł musi wpisywać się w jeden z poniższych obszarów. Pozwolę je sobie przedrukować ze strony Stowarzyszenia Centrum PISOP:  

  1. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji.
  2. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)
  3. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2024 rok)
  4. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji, wzmocnienia wizerunku organizacji)
  5. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp., podniesienia technicznych standardów działania organizacji: zakup sprzętu biurowego, adaptacji lokalu itp.)

Kwota przeznaczona na mikrodotacje w ramach Inicjatywy Rozwojowej Wielkopolskiej Wiary  to suma 30.000 zł. 

Nabór wniosków jest prowadzony, tak jak wspomniałem  do  dnia 11 sierpnia 2023 roku. Zakończy się punktualnie o  godzinie 12.00.

Lista ofert, które otrzymają dofinansowanie zostanie ogłoszona do końca sierpnia bieżącego roku.

Więcej informacji o Inicjatywie Rozwojowej Wielkopolskiej Wiary dla organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2023 r. można uzyskać wchodząc na stronę dostępną tutaj.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Finansowanie odbywa się  w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz