Kolejny konkurs Narodowego Instytutu Wolności

Plakat informujący o naborze do konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1b.

Do godziny 14:00 dnia 14 maja 2021 r. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjmuje wnioski do konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Nabór obejmuje Priorytet  1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2021.

W ramach Priorytetu 1b  organizacje trzeciego sektora mogą uzyskać środki na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy podejmowaniu współpracy z instytucjami i NGO z zagranicy, co umożliwi im:

– wzięcie udziału w projektach o charakterze międzynarodowym,

– realizację projektów i programów w ramach przedsięwzięć realizowanych przez instytucje zagraniczne,

– realizację programów w ramach projektów o charakterze ponadnarodowym.

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3sau90O

Informacje o Priorytecie 1b konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich można uzyskać dzwoniąc pod numer: 885-221-531 (w godzinach od 10:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku) lub wysyłając e-mail na adres: proo@niw.gov.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz