Konkurs Mikrograntów Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych

Plakat promujący Konkurs Mikrograntów Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024

Do 15 maja 2022 roku trwa nabór wniosków do „Konkursu Mikrograntów Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024″.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. W razie wyczerpania puli środków może zakończyć się wcześniej. W ramach konkursu dofinansowanie mogą zostać inicjatywy, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną. Projekty te mogą obejmować działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców, ulic, osiedli czy dzielnic.

Maksymalny kwota dofinansowania to 4 000 zł.

Projekty powinny być realizowane minimum 2 miesiące.

Realizacja Mikrograntów musi skończyć się najpóźniej 15 grudnia 2022 r.

O granty mogą starać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Ogłoszenie i dokumentacja znajdują się na stronie: https://dzialamyrazem.pl/konkurs-regrantingowe-centrum-inicjatyw-lokalnych-2022-2024/

Dodaj komentarz