Konkurs Narodowego Instytutu Wolności

Plakat informujący o naborze wniosków do konkursu w ramach priorytetu piątego Programu Rozwoju Instytucji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  kilka dni temu uruchomił nabór wniosków w Priorytecie 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Edycja 2021.

W ramach Priorytetu 5 organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki na:

– pokrycie wydatków wynikających z niespodziewanych sytuacji, jeśli te uniemożliwiają ich  funkcjonowanie;

– pokrycie kosztów udziału przedstawicieli organizacji społecznych w wydarzeniach życia publicznego;

– pokrycie wydatków związanych z członkostwem NGO w podmiotach zrzeszających organizacje trzeciego sektora o charakterze międzynarodowym.

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3tdJPlj.

Nabór do konkursu ma charakter ciągły. Przyjmowanie wniosków zakończy się  30 listopada 2021 r. o godzinie 14:00 lub w momencie wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz