Konsultacje planu współpracy Miasta Poznania z NGO

Rysunek, tłum ludzi nad którym znajduje się napis Konsultacje

Do 26 kwietnia 2021 r. Urząd Miasta Poznania prowadzi konsultacje projektu uchwały zatytułowanej „Wieloletni program współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025″.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje trzeciego sektora i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania i jego mieszkańców.

W konsultacjach można uczestniczyć:

– poprzez wyrażenie opinii za pomocą formularza konsultacjnego. Formularz można złożyć za pomocą jednego z dwóch kanałów komunikacji. Wypełniony dokument należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. Można również przesłać skan wypełnionego formularza w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl.

– opinie można również przekazać za pomocą ciał doradczo-inicjatywnych działających przy Urzędzie Miasta Poznania – licznych Komisji Dialogu Obywatelskiego i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie przyjmuje Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Jego siedziba mieści się przy ulicy 3 Maja 46 w Poznaniu. Z Oddziałem można się skontaktować dzwoniąc pod numery telefonów: 61 878 57 96 lub 61 878 48 58.

Projekt uchwały i specjalny formularz konsultacyjny można pobrać tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz