Konsultacje społeczne

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach.

Ich przedmiotem jest projekt rozporządzenia w sprawie wymogów jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności. Ponadto tematem konsultacji są również wzory wniosków o wydanie certyfikatu dostępności i wzór certyfikatu dostępności.

Konsultacje adresowane są zwłaszcza do przedstawicieli organizacji trzeciego sektora zajmujących się problematyką dostępności lub reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych.

Konsultowane dokumenty można znaleźć tutaj.

Na uwagi do projektu Ministerstwo oczekuje  do 22 stycznia 2021 r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz