Przejdź do treści

Listopadowe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego

Grafika, człowiek wchodzi po schodach na końcu których umieszczono zapaloną żarówkę

Przypominamy, że 17 listopada 2022 r. w godzinach od 13.00 do 15.00, w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Przedrukowujemy program obrad:

  1. Procedura skargowa związana z zapewnieniem dostępności w podmiocie publicznym.
  2. Konkursy na zlecenie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2023 roku.
  3. Konkurs PFRON „Działamy razem”
  4. Działalności Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  5. Wolne wnioski i głosy.

Ze względu na konieczność uzyskania kart wstępu do budynku Urzędu Miasta Poznania zapisy na wydarzenie przyjmowane są wyłącznie do dzisiaj, to jest do dnia 16 listopada 2022 r. na adres: malgorzata_stecka@um.poznan.pl.

Dodaj komentarz